PROSES:;PG:login/pelajar_login.php;MENU:;SUBMENU:;ID:;SUBTAB: Sistem Maklumat Pelajar Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH)
 
   
 
 

Paparan Log Masuk PELAJAR MARSAH

Skrin Log Masuk Ke Sistem (PELAJAR)

Skrin ini adalah bagi kegunaan pelajar untuk Log Masuk ke dalam sistem.

Untuk tujuan ini, anda yang boleh masuk adalah :-
  • Pelajar MARSAH yang sah
  • Telah didaftarkan di MARSAH
  • Sila pastikan anda memilih maklumat Program Pengajian dan Sesi Kemasukan dengan betul.
  • Masukkan No. Kad Pengenalan sebagai ID Pengguna beserta dengan No. Matrik sebagai Katalaluan anda untuk log masuk ke dalam sistem.
  • Sekiranya anda terlupa katalaluan, sila hubungi Bahagian Peperiksaan untuk mendapatkan maklumat No. Matrik anda yang betul.


Sila Masukkan ID Pengguna & Katalaluan
ID Pengguna :
Katalaluan :
KATALALUAN ASAL PELAJAR ADALAH SEPERTI BERIKUT:
1304/2008 @ 1304 / 2011 @ 02-0097/08
 


Sila pastikan anda memilih maklumat Program Pengajian dan Sesi Kemasukan dengan betul.Jika anda terlupa katalaluan anda, sila Klik disini untuk mendapatkan semula kata laluan anda.