PROSES:semak;PG:semakan_tawaran_t.php;MENU:;SUBMENU:;ID:;SUBTAB: Sistem Maklumat Pelajar Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH)
 
   
 
 


=---- (mysqli): SELECT A.*, B.sesi FROM tbl_masuk_permohonan A, ref_sesi B WHERE A.sesi_id=B.sesi_id AND ('2020-05-27' BETWEEN A.tkh_tawaran_m AND A.tkh_tawaran_h) -----
SILA MASUKKAN NO. KAD PENGENALAN UNTUK SEMAKAN TAWARAN KEMASUKAN SESI 2020/2023


Sila masukkan nombor kad pengenalan anda tanpa memasukkan tanda "-".