=---- (mysqli): SELECT A.*, B.sesi FROM tbl_masuk_permohonan A, ref_sesi B WHERE A.sesi_id=B.sesi_id AND ('2019-02-23' BETWEEN A.tkh_tawaran_m AND A.tkh_tawaran_h) -----
SILA MASUKKAN NO. KAD PENGENALAN UNTUK SEMAKAN TAWARAN KEMASUKAN SESI 2019 - 2022


Sila masukkan nombor kad pengenalan anda tanpa memasukkan tanda "-".