=---- (mysqli): SELECT A.*, B.sesi FROM tbl_masuk_permohonan A, ref_sesi B WHERE A.sesi_id=B.sesi_id AND ('2018-12-13' BETWEEN A.tkh_tawaran_m AND A.tkh_tawaran_h) -----
SILA MASUKKAN NO. KAD PENGENALAN UNTUK SEMAKAN TAWARAN KEMASUKAN SESI 2018


Sila masukkan nombor kad pengenalan anda tanpa memasukkan tanda "-".