Pusat Bahasa Moden

 • Pusat Bahasa MARSAH telah ditubuhkan pada bulan Jun 2015. Ia merupakan cetusan idea Ketua Eksekutif sendiri untuk mewujudkannya bertujuan untuk memberikan ilmu yang berkaitan dalam pelbagai bidang bahasa.

   

 • Visi
  Berusaha ke arah kecemerlangan untuk menjadi pusat pengajian bahasa di Malaysia amnya, dan Johor khasnya dengan visi akademik bertaraf antarabangsa.

  Misi
  Memikul tanggungjawab untuk mengembangkan pelbagai disiplin ilmu bahasa kepada pelajar-pelajar pengajian Islam di Malaysia amnya dan Johor khasnya.
  1. Memartabatkan pengajian teras dalam arus perdana pendidikan negara.
  2. Mewujudkan persekitaran bahasa yang disokong dengan kelengkapan teknologi seperti internet, komputer dan hub sosial.
  3. Mengembangkan kemahiran warga akademik melalui bantuan berterusan dan pembangunan profesion demi memantapkan pengetahuan bahasa dalam perkhidmatan pendidikan secara optimum.‎
  4. Berusaha untuk membangunkan proses pembelajaran dan pengajaran melalui instrumen yang lebih fleksibel dan berkualiti untuk membina sahsiah insan dari aspek sosial dan akademik demi mencapai impian masa depan.
  1. Menawarkan pelbagai khidmat pengajaran dan pembelajaran seperti kursus pengajaran, penyelidikan, penterjemahan dan sebagainya.
  2. Bekerjasama dengan universiti-universiti dan institusi-institusi pengajian di Johor dan di luar Johor untuk menjadikan Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH) sebagai pusat rujukan linguistik bagi usaha pemurnian bahasa.
  3. Mengadakan projek-projek penyelidikan khas dan mengaplikasikannya secara langsung atau dengan kerjasama pihak lain.
 • No. Nama Jawatan Email
  1 Sumaiyah binti Mohamad Najib Ketua Pusat
  2 Mohd Izzat Izzuddin Bin Jafri Pensyarah
  4 Nabilah Binti Zainal Pensyarah
  5 Sakinah binti Mohamad @ Md. Som Pensyarah
  5 Nur Shahirah binti Zolkanain Pensyarah