Pusat Tafaqquh & Profesionalisme

 • Pusat Tafaqquh dan Profesionalismeadalahpusat yang bertanggungjawab terhadap kursus-kursus pendek di Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH).Pusat ini juga bertanggungjawab dalam menguruskan seminar, persidangan, bengkel-bengkel serta menjadi perantaraan dalam menjalankan hubungan kerjasama luar.

  • Merealisasikan matlamat KolejPengajian Islam Johor(MARSAH) sebagai penyumbang besar kepada penglibatan Kolej di dalam pembangunan modal insan dan peningkatan ekonomi.
  • Menguruskan seminar, persidangan , penawaran kursus pendek
  • Menghasilkan komuniti berilmu / K-komuniti di Malaysia melalui penglibatan dengan program yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan berterusan.
  • Mempertimbangkan perhubungan Kolej dengan Industri, usahawan, agensi awam dan komuniti untuk faedah bersama.
  • Melaksanakan polisi dan dasar penyelidikan berterusan yang telus.
  • Menyediakan ruang kepada pihak industri untuk menjalankan kerjasama akademik dengan pihak universiti.
  • Melibatkan diri dalam aktiviti pameran dalam dan luar negara bagi mempromosikan produk serta kemahiran akademik yang dimiliki oleh kolej.
  • Menjadi platform bagifakulti-fakultimemasarkan program akademikmereka.
  • Menjana sumber kewangan kolej.
  • Menyedia dan menguruskan program-program pendidikan berterusan sama ada anjuran kolej atau pihak luar.
  • Menjadi platform bagi perkongsian bijak dalam kepakaran dan sumber-sumber.
  • Melaksanakan aktiviti latihan dan pembangunan staf dalaman.
 • PusatKajianJawidanKaligrafi Islam

  • Menjalankan kursus-kursus pendek berkaitan dengan Jawi dan Kaligrafi Islam
  • Memberi pemulihan, pengukuhan danpengayaan kepada orang ramai agar mereka
  • Dapat meningkatkan kemahiran jawi dan Kaligrafi Islam dari semasa ke semasa.

  PusatKajianWaqaf

  • Menjalankan perkara atau perkembangan berkaitan dengan waqaf.
  • Mengumpulkan segala jurnal, risalah, kajian atautesis berkaitandenganwaqaf
  • Menjadi sumber rujukan kepada kajian waqaf.

  PusatBahasa Arab

  • Mengembangkan realiti bahasa arab di kolej
  • Membangun penyelidikan yang prihatin yang berkaitan dengan Bahasa Arab

  Islamic Finance Academy Of Johor (IFAJ)

  • Menjalankan kursus-kursus profesionalisme yang berkaitan dengan PerbankandanKewangan Islam
  • Melatih Profesional dalam bidang perbankan dan kewangan Islam
  • Membina jaringan pendidikan dalam industri dalam Perbankan dan Kewangan Islam

  Marsah English Academy (MEA)

  • Menjalankan kursus-kursus pendek berkaitan dengan BahasaInggeris
 • No. Nama Jawatan Email
  1 Ahmad Al Hafiz bin Rustam Effendi Ketua Pusat
  2 Nurul Aqma binti Mohammad Sairi Pembantu Tadbir