TALAQQI KITAB SANAD MATAN AT THAHAWIYAH DAN TERJEMAHAN

Pada 18 Jan 2019, Exco Dakwah dan Kepimpinan Majlis Perwakilan Mahasiswa MARSAH telah menganjurkan program Talaqqi Kitab Sanad Matan At Thohawiyah Dan Terjemahan yang disampaikan oleh Syeikh Muhammad Ibrahim Ahmad Saqr, pensyarah KUIPSAS.

 

Prgram ini telah dihadiri seramai 75 orang peserta di kalangan Mahasiswa MARSAH dan menggunakan kitab Matan Ath Thahawiyahbih yang memfokuskan kepada peneguhan aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Semoga program ini memberi manfaat dan dapat diteruskan lagi pada masa akan datang.