Senarai Kategori

Pusat Bahasa

 • Icon 04

  Ketua Jabatan

  Pusat Bahasa MARSAH telah ditubuhkan pada bulan Jun 2015. Ia merupakan cetusan idea Ketua Eksekutif sendiri untuk mewujudkannya bertujuan untuk memberikan ilmu yang berkaitan dalam pelbagai bidang bahasa.

 • Visi
  Berusaha ke arah kecemerlangan untuk menjadi pusat pengajian bahasa di Malaysia amnya, dan Johor khasnya dengan visi akademik bertaraf antarabangsa.

  Misi
  Memikul tanggungjawab untuk mengembangkan pelbagai disiplin ilmu bahasa kepada pelajar-pelajar pengajian Islam di Malaysia amnya dan Johor khasnya.
  1. Memartabatkan pengajian teras dalam arus perdana pendidikan negara.
  2. Mewujudkan persekitaran bahasa yang disokong dengan kelengkapan teknologi seperti internet, komputer dan hub sosial.
  3. Mengembangkan kemahiran warga akademik melalui bantuan berterusan dan pembangunan profesion demi memantapkan pengetahuan bahasa dalam perkhidmatan pendidikan secara optimum.‎
  4. Berusaha untuk membangunkan proses pembelajaran dan pengajaran melalui instrumen yang lebih fleksibel dan berkualiti untuk membina sahsiah insan dari aspek sosial dan akademik demi mencapai impian masa depan.
  1. Menawarkan pelbagai khidmat pengajaran dan pembelajaran seperti kursus pengajaran, penyelidikan, penterjemahan dan sebagainya.
  2. Bekerjasama dengan universiti-universiti dan institusi-institusi pengajian di Johor dan di luar Johor untuk menjadikan Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH) sebagai pusat rujukan linguistik bagi usaha pemurnian bahasa.
  3. Mengadakan projek-projek penyelidikan khas dan mengaplikasikannya secara langsung atau dengan kerjasama pihak lain.
 •  
  No. Nama Jawatan Email Samb
  1 Shahrulnizam bin Abu Sukor Ketua Jabatan shahrulnizam[@]marsah.edu.my  2446
  2 Ahmad Al Hafiz bin Rustam Effendi Pensyarah alhafiz[@]marsah.edu.my  2481
  3 Mohd Izzat Izzuddin Bin Jafri Pensyarah m.izzat[@]marsah.edu.my  2483
  4 Nabilah Binti Zainal Pensyarah nabilah[@]marsah.edu.my 2478
  5 Sakinah binti Mohamad @ Md. Som Pensyarah sakinah[@]marsah.edu.my  2476
  6 Sumaiyah binti Mohamad Najib  Pensyarah sumaiyah[@]marsah.edu.my 2480
        - 2479

Jabatan Muamalat

 • Icon 04

  Headline

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Visi
  Menjadi pusat pengajian dan penyelidikan kewangan Islam yang professional dan diiktiraf di peringkat antarabangsa.

  Misi
  Melahirkan ilmuan kewangan muslim dalam memperkasa dunia kewangan Islam untuk kecemerlangan ummah.

 •  
  No. Nama Jawatan Email Samb
  1 Mohd Hafiz bin Mohd Dasar Ketua Jabatan hafiz[@]marsah.edu.my  2445
  2 Siti Aishah binti Kasmon Pensyarah aishah[@]marsah.edu.my 2472
  3 Norafni @ Farlina Binti Rahim  Pensyarah norafni[@]marsah.edu.my  
  4 Nor Raihan binti Abas  Pensyarah norraihan[@]marsah.edu.my  
  5        

Jabatan Pendidikan & Pengajian Umum

 • Icon 04

  Headline

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Visi
  Pengajaran dan pembelajaran agama yang berkesan teras pembentukan akhlak mulia.

  Misi
  Melahirkan guru agama yang terlatih dan berkelayakan dan berkualiti.

 •  
  No. Nama Jawatan Email Samb
  1 Maleha binti Lauto Ketua Jabatan maleha[@]marsah.edu.my 2443
  2 Mohd Fadzil Bin Jamal Pensyarah fadzil[@]marsah.edu.my 2468
  3 Mohammad Ramzi Bin Zakaria Pensyarah ramzi_zakaria[@]marsah.edu.my  2469
  4 Noor Adeeba binti Mohd Dahlan Pensyarah adeeba[@]marsah.edu.my 2471
  5 Nurul Hidayah Binti Mohd Salleh Pensyarah n.hidayah[@]marsah.edu.my 2464
  6 Nurul Aini Binti Hashim  Pensyarah n.aini[@]marsah.edu.my 2470
  7 Hadijah Binti Ahmad  Pensyarah hadijah.ahmad[@]marsah.edu.my  2475
  8 Hayatul Aqmal binti Yusof Akmar Pensyarah    2456
  9 Aina Afiqah binti Kasim Pensyarah    2456

Jabatan Pengajian Islam

 • Icon 04

  Headline

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  1. Melahirkan graduan beretika, berpengetahuan luas dalam persekitaran agama, sosial dan global.
  2. Berkemahiran dalam ilmu syariah seiring dengan tuntutan profesion, berketrampilan dan berfikiran kreatif.
  3. Memupuk kecemerlangan dan kesarjanaan ahli akademik melalui pengajaran, penyelidikan, penerbitan dan perundingan dalam bidang Syariah.
  4. Mewujudkan suasana ilmiah yang memberangsangkan bagi perkembangan ilmu Syariah serta memupuk sifat-sifat insaniah di kalangan ahli.
  5. Membina jaringan dan kerjasama dengan alumni dan institusi luar dan dalam Negara.
 •  
  No. Nama Jawatan Email Samb
  1 Othman bin Sahalan Ketua Jabatan othman[@]marsah.edu.my 2440
  2 Abdul Rasyid bin Lahu Muhammad Pensyarah rasyid[@]marsah.edu.my 2448
  3 Mohammad Saih bin Md. Daud Pensyarah saih[@]marsah.edu.my 2452
  4 Yazid bin Baharin Pensyarah yazid[@]marsah.edu.my 2453
  5 Holdiyah binti Abdul Halik Pensyarah holdiyah[@]marsah.edu.my 2449
  6 Dzakiah Al-Miskiah binti Mohamed Salleh Pensyarah dzakiahmiskiah[@]marsah.edu.my 2451
  7 Rafedah binti Mohd Said Pensyarah rafedah[@]marsah.edu.my 2450

Pusat Tafaqquh & Profesionalisme

 • Pusat Tafaqquh dan Profesionalismeadalahpusat yang bertanggungjawab terhadap kursus-kursus pendek di Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH).Pusat ini juga bertanggungjawab dalam menguruskan seminar, persidangan, bengkel-bengkel serta menjadi perantaraan dalam menjalankan hubungan kerjasama luar.

  • Merealisasikan matlamat KolejPengajian Islam Johor(MARSAH) sebagai penyumbang besar kepada penglibatan Kolej di dalam pembangunan modal insan dan peningkatan ekonomi.
  • Menguruskan seminar, persidangan , penawaran kursus pendek
  • Menghasilkan komuniti berilmu / K-komuniti di Malaysia melalui penglibatan dengan program yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan berterusan.
  • Mempertimbangkan perhubungan Kolej dengan Industri, usahawan, agensi awam dan komuniti untuk faedah bersama.
  • Melaksanakan polisi dan dasar penyelidikan berterusan yang telus.
  • Menyediakan ruang kepada pihak industri untuk menjalankan kerjasama akademik dengan pihak universiti.
  • Melibatkan diri dalam aktiviti pameran dalam dan luar negara bagi mempromosikan produk serta kemahiran akademik yang dimiliki oleh kolej.
  • Menjadi platform bagifakulti-fakultimemasarkan program akademikmereka.
  • Menjana sumber kewangan kolej.
  • Menyedia dan menguruskan program-program pendidikan berterusan sama ada anjuran kolej atau pihak luar.
  • Menjadi platform bagi perkongsian bijak dalam kepakaran dan sumber-sumber.
  • Melaksanakan aktiviti latihan dan pembangunan staf dalaman.
 • PusatKajianJawidanKaligrafi Islam

  • Menjalankan kursus-kursus pendek berkaitan dengan Jawi dan Kaligrafi Islam
  • Memberi pemulihan, pengukuhan danpengayaan kepada orang ramai agar mereka
  • Dapat meningkatkan kemahiran jawi dan Kaligrafi Islam dari semasa ke semasa.

  PusatKajianWaqaf

  • Menjalankan perkara atau perkembangan berkaitan dengan waqaf.
  • Mengumpulkan segala jurnal, risalah, kajian atautesis berkaitandenganwaqaf
  • Menjadi sumber rujukan kepada kajian waqaf.

  PusatBahasa Arab

  • Mengembangkan realiti bahasa arab di kolej
  • Membangun penyelidikan yang prihatin yang berkaitan dengan Bahasa Arab

  Islamic Finance Academy Of Johor (IFAJ)

  • Menjalankan kursus-kursus profesionalisme yang berkaitan dengan PerbankandanKewangan Islam
  • Melatih Profesional dalam bidang perbankan dan kewangan Islam
  • Membina jaringan pendidikan dalam industri dalam Perbankan dan Kewangan Islam

  Marsah English Academy (MEA)

  • Menjalankan kursus-kursus pendek berkaitan dengan BahasaInggeris
 •  
  No. Nama Jawatan Email Samb
  1

  Mohd Khairul Annuar bin Mohd Satar

  Pengarah PTP 2504
  2 Nurul Aqma binti Mohammad Sairi Pembantu Tadbir  2505