Senarai Kategori

Khidmat ICT

 • Bahagian Teknologi Maklumat bertanggungjawab dalam aspek pengurusan sistem maklumat MARSAH dengan memastikan segala keperluan perlaksanaan dan perjalanan sistem maklumat MARSAH berjalan dengan sistematik dan lancar.
   
  Bahagian Teknologi Maklumat juga bertanggungjawab memastikan segala keperluan berkaitan teknologi maklumat, komunikasi dan media dapat disediakan dengan baik dan berfungsi mengikut keperluan organisasi. 
 • Misi
   
  Merancang, membangun, menyedia, menambahnilai dan menyelenggara prasarana dan aplikasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) MARSAH setaraf dengan minda masyarakat kelas pertama serta membudayakan ICT dengan mewujudkan persekitaran informatif dan ilmiah.
   
  Visi
   
  Berazam menjadikan ICT sebagai pemangkin dalam merealisasikan aspirasi visi, misi dan falsafah pendidikan Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH)
  • Memastikan keperluan peralatan ICT dapati dipenuhi mengikut perkembangan teknologi semasa.
  • Memastikan kemahiran ICT dapat dikuasai oleh semua peringkat kakitangan MARSAH.
  • Membangunkan dan mengenalpasti sistem-sistem yang dapat membantu memudahkan urusan kerja harian kakitangan MARSAH.
  • Mensasarkan 80% aduan ICT diambil tindakan dalam tempoh 3 jam selepas aduan diterima.

   

 • BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN
  • Menguruskan segala tugas pentadbiran dan pengurusan pusat
  • Memberi khidmat sokongan kepada semua unit di Pusat ICT
  • Menguruskan proses perolehan peralatan pejabat

  BAHAGIAN PEMBANGUNAN SISTEM
  • Menjalankan kajian pembangunan sistem
  • Menyediakan sistem aplikasi yang mengikut piawaian.
  • Mempunyai kawalan keselamatan
  • Meningkat dan menyelenggara sistem aplikasi
  • Menyedia dokumentasi
  • Memberi latihan kepada pengguna
  • Mengawalselia pembangunan sistem

  BAHAGIAN PENYELENGGARAAN, MEMBAIKPULIH DAN PENGURUSAN RANGKAIAN
  • Membaikpulih dan menyelenggara peralatan komputer
  • Menyedia cadangan spesifikasi peralatan komputer mengikut keperluan dan perkembangan teknologi
  • Merekod dan memantau inventori peralatan komputer dan perisian
  • Menyediakan perkhidmatan rangkaian yang lancar dan berkesan untuk capaian kepada sumber komputer dan sistem aplikasi
  • Menyedia dan menyelenggara sistem rangkaian
  • Mengawal dan memantau keselamatan sistem rangkaian, komputer server dan data
  • Mengurus dan memantau perkhidmatan internet dan mel
 • Bahagian Teknologi Maklumat
  No. Nama Jawatan Email
  1 Wan Mohd Hazani Bin Wan Ibrahim Pegawai Teknologi Maklumat  

Pentadbiran

 • xx
 • Misi
   
  xx
   
  Visi
   
  xx
  • xx

   

 • xx
 • Pentadbiran
  No. Nama Jawatan Email Samb
  1 Zaki bin Othman Pegawai Tadbir(Pentadbiran)   2403
  2 Mohamad Aziezul bin Mohamad Johani Pembantu Tadbir   2408
  3 Fauzee bin Kamis Juruteknik (Elektrik) 2421
  4 Md.Lehan bin Sakiman Pemandu 2425
  5 Hairol Bin Halid Pemandu 2426
  6 Shafidin bin Mohd Salleh Pekerja Awam Khas 2423
  7 Masitah binti Muhamad Yacub Pembantu Tadbir 2420
  8 Maslina binti Abas Pembantu Tadbir   2414

Perpustakaan

 • Perpustakaan Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH) pada mulanya merupakan sebahagian daripada Perpustakaan Ma’ahad Johor yang beroperasi secara gunasama dan dikendalikan oleh dua orang staf, iaitu seorang Pustakawan (S41) dan seorang Pembantu Perpustakaan (S17). Walau bagaimanapun, pada tahun 2001, Perpustakaan Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH) ini mula ditubuhkan dan bertindak sebagai pusat sumber dan rujukan pembelajaran kepada pelajar-pelajar, staf akademik dan pentadbiran, staf Jabatan Agama Johor dan Majlis Agama Islam Johor serta dibuka juga untuk rujukan masyarakat umum.
 • Misi
   
  Untuk mencapai kecemerlangan dalam menyediakan perkhidmatan maklumat melalui sumber-sumber yang berkualiti bagi memenuhi keperluan pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan warga Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH).
   
  Visi
  • Perpustakaan, sebagai pembekal maklumat utama kepada warga Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH), akan menerajui perkembangan dasar maklumat.
  • Perpustakaan Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH) akan sentiasa berusaha untuk menbangunkan koleksi dan meningkatkan akses kepada ilmu, menggalakkan komunikasi ilmiah dan menyediakan maklumat kepada komuniti akademik bagi menyokong usaha-usaha pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan.
  • Pengguna Perpustakaan Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH) akan beroleh manfaat daripada akses kepada sistem maklumat yang mesra pengguna dan perkhidmatan lain yang disediakan.
  • Kerjasama Perpustakaan Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH) dengan rakan institusi akan meningkatkan akses intelektual, melengkapi aktiviti pengajaran dan mempromosikan perkongsian sumber.
  • Kemudahan fizikal Perpustakaan Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH) akan menampung dan melindungi koleksi sedia ada dan akan memberi ruang untuk pertumbuhan jangka panjang yang dirancang serta akan menyediakan ruang yang kondusif untuk belajar, menyelidik dan penerokaan ilmu dan maklumat baru.  • Untuk menyediakan perkhidmatan Perpustakaan yang berkualiti dengan bantuan staf yang terlatih dan sopan dalam kemudahan yang moden dan selesa.
  • Untuk menyediakan koleksi bahan bacaan berkualiti yang menyokong kurikulum.
  • Membantu pelajar, jabatan dan staf dalam mengenal pasti dan mencari maklumat dalam semua formatnya.
  • Untuk melibatkan diri dalam kerjasama serantau, negeri dan kebangsaan agar pelajar, jabatan dan staf mempunyai akses kepada maklumat yang lebih luas.
 • Perpustakaan
  No. Nama Jawatan Email Samb
  1 Neng Narashimah binti Ja'afar Pustakawan Kanan   2502
  2 Misbah bin Masjudi Pembantu Tadbir   2503
  3 Mohd Sahful Fuzi bin Abd Aziz Pembantu Tadbir   2503
  4 Nurul Jannah binti Sulaiman Pembantu Tadbir   2503

Jabatan Tahfiz

 • Icon 04

  Headline

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 • Visi
  Melahirkan generasi al-Quran yang bertaqwa, berilmu dan bermanfaat kepada pembangunan Negara dan Ummah

  Misi
  Mendidik dan melatih pelajar dalam bidang tahfiz al-Quran dan Qiraat

 •  
  No. Nama Jawatan Email Samb
  1 Omar bin Mokti Ketua Jabatan omar_maij[@]marsah.edu.my 2442
  2 Rosli bin Bahari Pensyarah rosli[@]marsah.edu.my  2460
  3 Mohd Hazwan bin Nor Hashim Pensyarah hazwan_hashim[@]marsah.edu.my  2461
  4 Mohd Nazir Bin Kadir Pensyarah nazir[@]marsah.edu.my 2462
  5 Siti Intan Dahlia binti Mohammad Harun Pensyarah intandahlia[@]marsah.edu.my 2467
  6 Masfira Binti Hilman Pensyarah masfira[@]marsah.edu.my  2465
  7 Ahmad Wa'ie Mu'inuddin bin Omar Pensyarah    2463
  8 Muhamad Harith bin Fidhlah Pensyarah    2463
  9 Nor Faezah binti Mhd Ali  Pensyarah    

Logo

 • Perkataan MARSAH pada gambar kitab ialah ringkasan Markaz Al-Dirasat Al-Islamiah Wa Al-Arabiyah, dan MARSAH itu sendiri membawa erti “tali yang kukuh”.
 • Kitab bewarna kuning melambangkan ilmu pengetahuan yang ditimba dari sumber yang asal.
 • Bulan sabit menjadi simbol keagungan Islam.
 • Bintang berbucu lapan dan Kubah masjid melambangkan pengajian yang berkembar dengan Universiti Al-Azhar khususnya.
 • Lingkaran tali pada keseluruhan logo bermaksud pertalian yang kukuh antara MARSAH, Universiti Al-Azhar, negeri Johor Darul Ta’zim dan ajaran Islam.

Warna :

 1. Putih - Melambangkan kesucian.
 2. Kuning - Melambangkan kedaulatan sultan bagi jajahan takluk negeri Johor Darul Ta’zim.
 3. Biru  - Melambangkan perpaduan matlamat dan wawasan.
 4. Merah  - Melambangkan perjuangan dalam mempertahankan agama, bangsa dan negara.