Lembaga Akademik

PENGERUSI

 

Ketua, Eksekutif, Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH)

AHLI - AHLI

PROFESOR MADYA DR. ISMAIL BIN ABDULLAH

Ketua Jabatan Al-Quran & Sunnah, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

PROFESOR MADYA DR. MOHD ISMAIL BIN MUSTARI

Pensyarah Kanan, Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

DR. ABD RAHMAN BIN ABD GHANI

Jabatan Pengajian Islam, Fakulti Sains Sosial Dan Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

USTAZ AHMAD SUHAIMI BIN YAHYA 

Ketua Pegawai Syariah, Hong Leong Islamic Bank (Malaysia) Berhad

USTAZ HAJI MOHD NASIR BIN HAJI AMIR

Ketua Penolong Pengarah, Bahagian Pendidikan Islam, Jabatan Agama Islam Negeri Johor.

USTAZ MUHAMAD SANUSI BIN MD NOH

Timbalan Pendaftar, Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH)

HAJAH MALEHA BINTI LAUTO 

Ketua Jabatan Pendidikan Islam & Pengajian Umum, Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH)

USTAZ OTHMAN BIN SAHALAN

Ketua Jabatan Pengajian Islam, Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH)

USTAZ HJ. OMAR BIN MOKTI

Ketua Jabatan Tahfiz Al-Quran, Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH)

USTAZ MOHD HAFIZ BIN MOHD DASAR

Ketua Jabatan Muamalat & Pengurusan, Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH)

USTAZ SHAHRULNIZAM BIN ABU SUKOR

Ketua Jabatan Bahasa, Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH)

MOHD KHAIRUL ANNUAR BIN MOHD SATAR

Pengarah Pusat Tafaqquh dan Profesionalisme, Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH)