Lembaga Pengarah

PENGERUSI

 

Pengerusi Jawatankuasa Agama Negeri Johor

AHLI-AHLI

SAHIBUS SAMAHAH YB. DATO' HAJI M.TAHRIR BIN DATO' HAJI SAMSUDIN

Sahibus Samahah Mufti Negeri Johor

YB. DATO' (DR) HAJI NOOH BIN GADOT

Penasihat Agama Islam Negeri Johor

TUAN HAJI MOHD ROFIKI BIN DATO' HAJI SAMSUDIN

Ketua Pegawai Eksekutif, Majlis Agama Islam Negeri Johor

TUAN HAJI KAMARUDIN BIN HAJI ABDULLAH

Pengarah Jabatan Agama Johor

TUAN HAJI AB. WAHAB BIN RIDWAN

Pengurus Besar Yayasan Pelajaran Johor (YPJ)

PROF. DATO DR. ABDUL RAZAK BIN HAJI OMAR

Penolong Naib Canselor Universiti Tun Hussein Onn (UTHM)