Bahagian Hal Ehwal Pelajar

 • Bahagian  Hal  Ehwal  Pelajar  adalah salah satu jabatan yang penting di Kolej Pengajian  Islam  Johor  (MARSAH). Jabatan ini khususnya ditubuhkan adalah untuk  memberi khidmat  berkenaan dengan  kebajikan  pelajar.  Pelbagai pendekatan  telah  diambil  dan  beberapa perubahan juga telah dilakukan dari segi pentadbiran dan pengurusan sistem bagi membolehkan  perkhidmatan  terbaik  dan cekap diberikan kepada pelajar. Bahagian Hal  Ehwal  Pelajar  juga  bersama-sama bertanggungjawab  untuk  menghasilkan graduan  bumiputera  yang  berilmu  dan berakhlak mulia.
  1. Membantu pelajar-pelajar MARSAH dari segi kebajikan, keselesaan dan keselamatan serta menyelaraskan urusan bantuan kewangan dan biasiswa.
  2. Mewujudkan tabung khas seperti Tabung Kebajikan Pelajar.
  3. Menyediakan kemudahan penginapan/kolej.
  4. Menyelaraskan aktiviti dan pergerakan pelajar di sekitar kolej serta aktiviti bersama institusi-institusi pendidikan lain dan pertubuhan luar, bagi memastikan pelajar memenuhi keperluan kerohanian dan keperluan global. Ini juga dapat memberi pendedahan awal terhadap alam pekerjaan.
  5. Mewujudkan kelab-kelab mengikut jabatan agar pelajar dapat mendidik diri ke arah kepimpinan yang berjaya.
  • Untuk menguruskan permohonan dan kebajikan termasuk urusan visa bagi pelajar antarabangsa
  • Untuk mempromosikan serta merangsang penjenamaan program pengajian MARSAH secara meluas di peringkat antarabangsa
  • Untuk memberi dan menyediakan persekitaran yang kondusif dan prasarana terbaik terutama bagi bakal graduannya dari luar negara.

   

 • Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP)
  No. Nama Jawatan Email
  1 Mohd Fadzly bin Fatkhorrahman Pegawai Tadbir (HEP)
  2 Norhayati binti Mohd Nor Pegawai Kaunselor
  3 Za'im Addli bin Meskam Pegawai Kaunselor
  4 Mohamad Naim bin Abdul Ghani Penolong Pegawai (HEP)
  5 Mohammad Faiz Bin Mastam Penolong Pegawai (Pen. Pengurus Asrama)
  6 Mohamad Khusairi bin Sirkam Penyelia Asrama
  7 Norhana binti Haron Penyelia Asrama