Perpustakaan

 • Perpustakaan Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH) pada mulanya merupakan sebahagian daripada Perpustakaan Ma’ahad Johor yang beroperasi secara gunasama dan dikendalikan oleh dua orang staf, iaitu seorang Pustakawan (S41) dan seorang Pembantu Perpustakaan (S17). Walau bagaimanapun, pada tahun 2001, Perpustakaan Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH) ini mula ditubuhkan dan bertindak sebagai pusat sumber dan rujukan pembelajaran kepada pelajar-pelajar, staf akademik dan pentadbiran, staf Jabatan Agama Johor dan Majlis Agama Islam Johor serta dibuka juga untuk rujukan masyarakat umum.
 • Misi
   
  xx
   
  Visi
   
  xx
  • xx

   

 • Perpustakaan
  No. Nama Jawatan Email Samb
  1 Neng Narashimah binti Ja'afar Pustakawan Kanan   2502
  2 Misbah bin Masjudi Pembantu Tadbir   2503
  3 Mohd Sahful Fuzi bin Abd Aziz Pembantu Tadbir   2503
  4 Nurul Jannah binti Sulaiman Pembantu Tadbir   2503