Diploma Kewangan Islam (PA 5076)

Program Diploma Kewangan Islam ditubuhkan bertujuan untuk melahirkan tenaga kerja yang mempunyai kefahaman dan penguasaan dalam bidang kewangan Islam tanpa mengabaikan pengetahuan dalam bidang kewangan konvensional. Lulusan program ini diharapkan dapat mempraktikkan ilmu kewangan Islam bagi memantapkan sistem kewangan Islam di Malaysia sekaligus dapat membina tenaga kerja yang berkualiti bagi keperluan pembangunan ekonomi negara. Tempoh minimum pengajian adalah tiga tahun (6 semester) dan tempoh maksimum adalah 4 tahun ( 8 semester).

(N/343/4/0172) (MQA/PA/5076) 12 FEB 2020

 

Syarat Kemasukan

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam 3 matapelajaran termasuk Bahasa Melayu dan lulus Matematik; atau
 • Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP 2.0) dalam 1 matapelajaran; dan Lulus Matematik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) (atau setara) atau Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM); atau
 • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) (pangkat maqbul); dan Lulus Matematik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) (atau setara); atau
 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia

Hasil Pempelajaran Program (HPP)

 • Beriman, bertakwa dan berkebolehan mendalami ilmu asas serta prinsip kewangan Islam secara teori dan praktikal
 • Mengenalpasti hukum hakam serta kaedah penyelesaian dan cara mengaplikasikannya dalam kewangan Islam
 • Berupaya menjelaskan kaedah pelaksanaan kewangan Islam secara berkesan.
 • Memberikan kerjasama yang baik dalam mengurus permasalahan kewangan Islam sama ada  secara individu atau berkumpulan
 • Mempunyai etika, akhlak mulia dan tanggungjawab sebagai perunding dan pengamal kewangan Islam dalam pembangunan Ummah.
 • Boleh berkomunikasi dengan baik bagi memelihara hubungan baik dengan masyarakat.
 • Menyedari kepentingan kajian dan penyelidikan dalam bidang kewangan Islam secara berterusan.
 • Mempunyai minat dan pengetahuan untuk menceburkan diri dalam bidang pengurusan, perbankan, kewangan dan keusahawanan.

Subjek

Komponen wajib

 • Bahasa Melayu Komunikasi 1 (MPU 2133) @ Pengajian Malaysia 2 (MPU 2103)
 • Bahasa Inggeris Komunikasi (MPU 2522)
 • Pembangunan Sosio-ekonomi Malaysia (MPU 2532)
 • Khidmat Masyarakat (MPU 2542) @ Aktiviti Kurikulum (MPU 2452)
  • Pengurusan Gerko

MIF Core/ Common Core

 • Asas Fiqh
 • Akhlak Islamiah
 • Fiqh Muamalat
 • Akidah Islamiah
 • Pengantar Usul Fiqh
 • Hafalan Al-Quran dan Tajwid
 • Prinsip Ekonomi
 • Prinsip Pengurusan
 • Matematik Perniagaan

Disciplin Core

 • Prinsip Perakaunan
 • Pengenalan Kewangan Islam
 • Kontrak dalam Kewangan Islam
 • Perundangan dan Peraturan Perbankan Islam
 • Pelaburan Islam dan Pasaran Modal Islam
 • Perakaunan Islam
 • Statistik Perniagaan
 • Ekonomi Islam
 • Perancang Kewangan Islam
 • Prinsip Kewangan
 • Zakat dan Perancangan Cukai
 • Real Estate, Waqaf and Retirement Planning
 • Pengurusan Baitulmal

Discipline Elective

 • Takaful
 • Asas Keusahawanan Islam
 • Bahasa Arab Komunikasi III

Industrial Training/Project Paper

 • Latihan Industri

Yuran Pengajian

PROGRAMPERKARABAYARAN (RM)
Diploma
Kewangan Islam
(Pelajar Tempatan)
Pendaftaran 100.00
Haluan Siswa 100.00
Alumni 50.00
Intensif Bahasa 100.00
Cagaran 200.00
Pengajian (RM 1,625.00 x 6 semester) 9,750.00
Penginapan (RM 900.00 x 6 semester) 5,400.00
Pengurusan Makmal (RM 80.00 x 6 semester) 480.00
Perpustakaan (RM 90.00 x 6 semester) 540.00
Peperiksaan (RM 100.00 x 6 semester) 600.00
Kebajikan (RM 30.00 x 6 semester) 180.00
Insuran (RM 20.00 x 6 semester) 120.00
Aktiviti dan Kelab (RM 80.00 x 6 semester) 480.00
JUMLAH KESELURUHAN 18, 100.00

PROGRAMPERKARABAYARAN (RM)
Diploma
Kewangan Islam
(Pelajar Antarabangsa)
Pendaftaran 100.00
Haluan Siswa 100.00
Alumni 50.00
Intensif Bahasa 100.00
Cagaran 200.00
Pengajian 12,714.00
Penginapan 6,750.00
Pengurusan Makmal (RM 80.00 x 6 semester) 480.00
Perpustakaan (RM 90.00 x 6 semester) 540.00
Peperiksaan (RM 100.00 x 6 semester) 600.00
Kebajikan (RM 30.00 x 6 semester) 180.00
Insuran (RM 20.00 x 6 semester) 120.00
Aktiviti dan Kelab (RM 80.00 x 6 semester) 480.00
JUMLAH KESELURUHAN 22, 414.00

Pembiayaan

 • Kementerian Pendidikan Tinggi
 • Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAIJ)
 • Pertubuhan Keselamatan Sosial(PERKESO)
 • Yayasan Pelajaran Johor
 • Bank Rakyat
 • Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)
 • Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
 • Bank Islam