Pembiayaan

Pinjaman daripada Yayasan Pelajaran Johor (YPJ)

 

Pinjaman daripada Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)

*Tertakluk kepada terma dan syarat.