Pengenalan Diploma Perbankan Islam (MQA/PA 5075)

Program ini bertujuan untuk melahirkan tenaga kerja yang mempunyai kefahaman dan penguasaan di bidang perbankan tanpa mengabaikan pengetahuan di bidang perbankan konvensional. Lulusan program ini diharapkan dapat mempraktikkan ilmu perbankan Islam bagi memantapkan sistem perbankan Islam di Malaysia sekaligus dapat membina tenaga kerja yang berkualiti bagi keperluan pembangunan ekonomi negara.