Diploma Syariah Islamiah (A7332)

Diploma Syariah Islamiah menekankan pengajian secara khusus tentang pengajian ilmu - ilmu dan hukum hakam yang berkaitan dengan syariat Islam merangkumi semua aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan ibadat , muamalat, jenayat dan perundangan bagi pembangunan keluarga dan masyarakat Islam yang bersepadu mengaplikasikan syariat Islam.Tempoh minimum pengajian adalah tiga tahun (6 semester) dan tempoh maksimum adalah 4 tahun ( 8 semester).

(R2/221/4/0060) (A7332/06555) 29 MEI 2022

 

Syarat Kemasukan

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mana-mana mata pelajaran ATAU
 • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.


Yuran Pengajian

PROGRAMPERKARABAYARAN (RM)
Diploma
Syariah Islamiah
(Pelajar Tempatan)
Pendaftaran 100.00
Haluan Siswa 100.00
Alumni 50.00
Intensif Bahasa 100.00
Cagaran 200.00
Pengajian (RM 1,200.00 x 6 semester) 7,200.00
Penginapan (RM 900.00 x 6 semester) 5,400.00
Pengurusan Makmal (RM 80.00 x 6 semester) 480.00
Perpustakaan (RM 90.00 x 6 semester) 540.00
Peperiksaan (RM 100.00 x 6 semester) 600.00
Kebajikan (RM 30.00 x 6 semester) 180.00
Insuran (RM 20.00 x 6 semester) 120.00
Aktiviti dan Kelab (RM 80.00 x 6 semester) 480.00
JUMLAH KESELURUHAN 15, 550.00

PROGRAMPERKARABAYARAN (RM)
Diploma
Syariah Islamiah
(Pelajar Antarabangsa)
Pendaftaran 100.00
Haluan Siswa 100.00
Alumni 50.00
Intensif Bahasa 100.00
Cagaran 200.00
Pengajian 19,150.00
Penginapan 9,000.00
Pengurusan Makmal (RM 80.00 x 6 semester) 480.00
Perpustakaan (RM 90.00 x 6 semester) 540.00
Peperiksaan (RM 100.00 x 6 semester) 600.00
Kebajikan (RM 30.00 x 6 semester) 180.00
Insuran (RM 20.00 x 6 semester) 120.00
Aktiviti dan Kelab (RM 80.00 x 6 semester) 480.00
JUMLAH KESELURUHAN 31, 100.00

Matlamat Program

Subjek

Komponen Wajib

 • Pengajian Malaysia 2 @ Bahasa Melayu Komunikasi 1
 • Bahasa Inggeris Komunikasi
 • Kemahiran Keusahawanan
 • Bahasa Kebangsaan A
 • Pembangunan Sosio-ekonomi Malaysia
 • Asas Sistem Kewangan Islam
 • Khidmat Masyarakat
 • Pengurusan Gerko
 • Gerko (Kelab/ Persatuan/ Sukan)
 • Gerko (Badan Beruniform)
 • Jabatan Pertahanan Awam

Komponen Teras Umum

 • Fiqh Ibadat
 • Hafazan Al-Quran dan Tajwid I
 • Hafazan Al-Quran dan Tajwid II
 • Hafazan Al-Quran dan Tajwid III
 • Teknologi Maklumat 
 • Akidah Islamiah
 • Bahasa Arab I
 • Bahasa Arab II
 • Kaedah Penyelidikan
 • Fiqh Ahwal Syakhsiah
 • Akhlak Islamiah
 • Dakwah Islamiah

Major

 • Pengantar Usul Fiqh
 • Penghantar  Pengajian Al-Quran dan Al Hadis
 • Sistem Perundangan Malaysia
 • Qawaid Fiqhiah
 • Usul Fiqh
 • Tarikh Tasyri’
 • Undang-Undang Jenayah Malaysia
 • Maqasid Al-Syariah
 • Asas Ayat-Ayat Hukum
 • Tamadun Islam
 • Hadis Hukum
 • Kehakiman Dalam Islam
 • Asas Fiqh Muqaran
 • Fiqh Muamalat
 • Ayat-Ayat Hukum

Komponen Elektif

 • Bahasa Arab III

 

Pembiayaan

 •     Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAIJ)
 •     Yayasan Pelajaran Johor
 •     Bank Rakyat
 •     Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)
 •     Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
 •     Bank Islam