Pengenalan Diploma Tahfiz Al-Quran (A7333)

Diploma Tahfiz Al-Quran ini diwujudkan bertujuan untuk melahirkan generasi Islam yang benar - benar faham dan mengetahui isi kandungan Al Quran. Ianya juga bagi memenuhi tuntutan semasa masyarakat yang memerlukan para Huffaz, Quraa’ dan Du’at yang berkebolehan dan berketrampilan.