Diploma Tahfiz Al-Quran (A7333)

Diploma Tahfiz Al-Quran ini diwujudkan bertujuan untuk melahirkan generasi Islam yang benar - benar faham dan mengetahui isi kandungan Al Quran. Ianya juga bagi memenuhi tuntutan semasa masyarakat yang memerlukan para Huffaz, Quraa’ dan Du’at yang berkebolehan dan berketrampilan. Tempoh minimum pengajian adalah tiga tahun (6 semester) dan tempoh maksimum adalah 4 tahun ( 8 semester)

(R2/221/4/0059) (A7333/06554) 29 MEI 2022

Syarat Kemasukan

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mana-mana mata pelajaran ATAU
 • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
 • Lulus Temuduga peringkat MARSAH.

Yuran Pengajian

PROGRAMPERKARABAYARAN (RM)
Diploma
Tahfiz Al-Quran
(Pelajar Tempatan)
Pendaftaran 100.00
Haluan Siswa 100.00
Alumni 50.00
Intensif Bahasa 100.00
Cagaran 200.00
Pengajian (RM 1,200.00 x 6 semester) 7,200.00
Penginapan (RM 900.00 x 6 semester) 5,400.00
Pengurusan Makmal (RM 80.00 x 6 semester) 480.00
Perpustakaan (RM 90.00 x 6 semester) 540.00
Peperiksaan (RM 100.00 x 6 semester) 600.00
Kebajikan (RM 30.00 x 6 semester) 180.00
Insuran (RM 20.00 x 6 semester) 120.00
Aktiviti dan Kelab (RM 80.00 x 6 semester) 480.00
JUMLAH KESELURUHAN 15, 550.00

PROGRAMPERKARABAYARAN (RM)
Diploma
Tahfiz Al-Quran
(Pelajar Antarabangsa)
Pendaftaran 100.00
Haluan Siswa 100.00
Alumni 50.00
Intensif Bahasa 100.00
Cagaran 200.00
Pengajian 19,150.00
Penginapan 9,000.00
Pengurusan Makmal (RM 80.00 x 6 semester) 480.00
Perpustakaan (RM 90.00 x 6 semester) 540.00
Peperiksaan (RM 100.00 x 6 semester) 600.00
Kebajikan (RM 30.00 x 6 semester) 180.00
Insuran (RM 20.00 x 6 semester) 120.00
Aktiviti dan Kelab (RM 80.00 x 6 semester) 480.00
JUMLAH KESELURUHAN 31, 100.00

Matlamat Program

Subjek

Komponen Wajib

 • Pengajian Malaysia 2 @ Bahasa Melayu Komunikasi 1
 • Bahasa Inggeris Komunikasi
 • Kemahiran Keusahawanan
 • Bahasa Kebangsaan A
 • Pembangunan Sosio-ekonomi Malaysia
 • Asas Sistem Kewangan Islam
 • Khidmat Masyarakat
 • Pengurusan Gerko
 • Gerko (Kelab/ Persatuan/ Sukan)
 • Gerko (Badan Beruniform)
 • Jabatan Pertahanan Awam

Komponen Teras Umum

 • Teknologi Maklumat
 • Bahasa Arab I
 • Bahasa Arab II
 • Bahasa Inggeris
 • Akidah Islamiyah
 • Fiqh I
 • Fiqh II
 • Tafsir Al-Quran
 • Ulum Al-Quran

Major

 • Hifz Al-Quran I
 • Hifz Al-Quran II
 • Hifz Al-Quran III
 • Hifz Al-Quran IV
 • Hifz Al-Quran V
 • Hifz Al-Quran VI
 • Qiraat Ilmi I
 • Qiraat Ilmi II
 • Qiraat Ilmi III
 • Qiraat Amali I
 • Qiraat Amali II
 • Ilmu Tajwid dan Taranum
 • Hadith Wa Mustolahu
 • Rasm Al-Quran Wa Dhobtuhu
 • Ilmu Al-Fawasil Al-Quran
 • Kertas Projek 

Komponen Elektif

 • Bahasa Arab III

Pembiayaan

 •     Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAIJ)
 •     Yayasan Pelajaran Johor
 •     Bank Rakyat
 •     Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)
 •     Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
 •     Bank Islam