Diploma Usuluddin (A7389)

Diploma Usuluddin adalah berkenaan dengan dasar - dasar prinsip Islam yang berkaitan dengan pemantapan aqidah dan akal fikiran logik. Tempoh minimum pengajian adalah tiga tahun (6 semester) dan tempoh maksimum adalah 4 tahun ( 8 semester).

(R2/221/4/0061) (A7389/06556) 27 MAC 2022

Syarat Kemasukan

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mana-mana mata pelajaran ATAU
 • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.


Yuran Pengajian

PROGRAMPERKARABAYARAN (RM)
Diploma
Usuluddin
(Pelajar Tempatan)
Pendaftaran 100.00
Haluan Siswa 100.00
Alumni 50.00
Intensif Bahasa 100.00
Cagaran 200.00
Pengajian (RM 1,200.00 x 6 semester) 7,200.00
Penginapan (RM 900.00 x 6 semester) 5,400.00
Pengurusan Makmal (RM 80.00 x 6 semester) 480.00
Perpustakaan (RM 90.00 x 6 semester) 540.00
Peperiksaan (RM 100.00 x 6 semester) 600.00
Kebajikan (RM 30.00 x 6 semester) 180.00
Insuran (RM 20.00 x 6 semester) 120.00
Aktiviti dan Kelab (RM 80.00 x 6 semester) 480.00
JUMLAH KESELURUHAN 15, 550.00

PROGRAMPERKARABAYARAN (RM)
Diploma
Usuluddin
(Pelajar Antarabangsa)
Pendaftaran 100.00
Haluan Siswa 100.00
Alumni 50.00
Intensif Bahasa 100.00
Cagaran 200.00
Pengajian 19,150.00
Penginapan 9,000.00
Pengurusan Makmal (RM 80.00 x 6 semester) 480.00
Perpustakaan (RM 90.00 x 6 semester) 540.00
Peperiksaan (RM 100.00 x 6 semester) 600.00
Kebajikan (RM 30.00 x 6 semester) 180.00
Insuran (RM 20.00 x 6 semester) 120.00
Aktiviti dan Kelab (RM 80.00 x 6 semester) 480.00
JUMLAH KESELURUHAN 31, 100.00

Matlamat Program

Subjek

Komponen Wajib

 • Pengajian Malaysia 2 @ Bahasa Melayu Komunikasi 1
 • Bahasa Inggeris Komunikasi
 • Kemahiran Keusahawanan
 • Bahasa Kebangsaan A
 • Pembangunan Sosio-ekonomi Malaysia
 • Asas Sistem Kewangan Islam
 • Khidmat Masyarakat
 • Pengurusan Gerko
 • Gerko (Kelab/ Persatuan/ Sukan)
 • Gerko (Badan Beruniform)
 • Jabatan Pertahanan Awam

Komponen Teras Umum

 • Fiqh Ibadat
 • Hafazan Al-Quran dan Tajwid I
 • Hafazan Al-Quran dan Tajwid II
 • Hafazan Al-Quran dan Tajwid III
 • Teknologi Maklumat
 • Akidah Islamiah
 • Bahasa Arab I
 • Bahasa Arab II
 • Kaedah Penyelidikan
 • Fiqh Ahwal Syakhsiah
 • Akhlak Islamiah
 • Dakwah Islamiah
 • Fiqh Ahwal Syakhsiah

Major

 • Ulum Al-Quran
 • Ulum Al-Hadis
 • Qasas Al-Quran
 • Fann Al-Khitobah
 • Tamadun Islam
 • Al-Falsafah Al-Islamiah
 • Al-Hadis
 • Al-Mantiq
 • Al-Tayyarat Al-Fikriah Al-Muasirah
 • Al-Firaq Al-Islamiah
 • Muqaranah Al-Adyan
 • Manahij Al-Mufassirin
 • Sirah Tahliliah
 • Al-Tafsir Al-Maudhu’i
 • At-Tafsir At-Tahlili

Komponen Elektif

 • Bahasa Arab III

 

Pembiayaan

 •     Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAIJ)
 •     Yayasan Pelajaran Johor
 •     Bank Rakyat
 •     Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)
 •     Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
 •     Bank Islam