Sijil Asas Dan Lanjutan Kemahiran Bahasa Arab

Kursus ini dijalankan di Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH) bagi tujuan membantu pelajar-pelajar menambah kemahiran berkomunikasi dalam Bahasa Arab supaya dapat membantu mereka ketika menyambung pengajian di Institut Pengajian Tinggi Awam dan Institut Pengajian Tinggi Swasta di dalam dan di luar negara khasnya di MARSAH. Tempoh pengajian bagi Program Sijil Bahasa Arab ialah selama 6 bulan.

(R/KJP/00454) (KKP0241) 28 MAC 2022

Syarat Kemasukan

  • Terbuka kepada semua pelajar dan orang awam yang berumur 16 tahun ke atas.

Subjek

  • Al-Khitabah
  • Al-Mahfuzat
  • Al-Qawaid
  • Al-Insya'wal Al Mutalaah
  • Al-Ta'bir Wa Al-Hiwar

Yuran

PROGRAMPERKARABAYARAN (RM)
Sijil Kemahiran
Bahasa Arab
(Pelajar Tempatan)
Pendaftaran 50.00
Intensif Bahasa 50.00
Cagaran 100.00
Pengajian 550.00
Penginapan 600.00
Pengurusan Makmal 30.00
Perpustakaan 30.00
Peperiksaan 40.00
Insuran 20.00
Aktiviti dan Kelab 30.00
JUMLAH KESELURUHAN 1,500.00

 

PROGRAMPERKARABAYARAN (RM)
Sijil Lanjutan Kemahiran
Bahasa Arab
(Pelajar Tempatan)
Pendaftaran 50.00
Intensif Bahasa 50.00
Cagaran 100.00
Pengajian 550.00
Penginapan 600.00
Pengurusan Makmal 30.00
Perpustakaan 30.00
Peperiksaan 40.00
Insuran 20.00
Aktiviti dan Kelab 30.00
JUMLAH KESELURUHAN 1,500.00

 

PROGRAMPERKARABAYARAN (RM)
Sijil Kemahiran
Bahasa Arab
(Pelajar Antarabangsa)
Pendaftaran 50.00
Intensif Bahasa 50.00
Cagaran 100.00
Pengajian 1,650.00
Penginapan 1,000.00
Pengurusan Makmal 30.00
Perpustakaan 30.00
Peperiksaan 40.00
Insuran 20.00
Aktiviti dan Kelab 30.00
JUMLAH KESELURUHAN 3,000.00

 

PROGRAMPERKARABAYARAN (RM)
Sijil Lanjutan Kemahiran
Bahasa Arab
(Pelajar Tempatan)
Pendaftaran 50.00
Intensif Bahasa 50.00
Cagaran 100.00
Pengajian 1,650.00
Penginapan 1,000.00
Pengurusan Makmal 30.00
Perpustakaan 30.00
Peperiksaan 40.00
Insuran 20.00
Aktiviti dan Kelab 30.00
JUMLAH KESELURUHAN 3,000.00