IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN

Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH) dengan ini mempelawa calon-calon warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan-jawatan seperti berikut:

Jawatan Nama Jawatan Gred Kekosongan
1 PENSYARAH GRED DM41/DM45 2

Jawatan
1.
a) Jawatan : PENSYARAH (DM41 / DM 45)
b) Jabatan : i) JABATAN MUAMALAT
KOLEJ PENGAJIAN ISLAM JOHOR (MARSAH)
c) Kumpulan Perkhidmatan : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
d) Klasifikasi Perkhidmatan : PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
   
2. Jadual Gaji      
 
GAJI MINIMUM
(DM 45)
GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN
RM3,070.00 RM11,095.00 RM255.00
   
3. Syarat Lantikan      
 
i. Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; ATAU
ii. Ijazah Sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; ATAU
iii. Ijazah Sarjana dalam bidang berkaitan dari universiti-universiti tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan dan berpengalaman mengajar di peringkat universiti selama 5 tahun;
iv. Mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan.
v. Membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang istimewa mutunya; DAN
iv. Keutamaan diberikan kepada mereka yang fasih Berbahasa Arab & Bahasa Inggeris.
   
4. Deskripsi Tugas      
  Bertanggungjawab memberi syarahan, menyelia projek tesis dan mengurus kerja-kerja amali/ tutorial/menyediakan nota-nota kuliah/ manual makmal, menyemak/ menyediakan kurikulum/silibus, melibatkan diri dalam kerja-kerja penyelidikan dan menjalankan usaha-usaha pembangunan pelajar.

SYARAT UMUM PERMOHONAN:

 1. Taraf Jawatan
  • Semua jawatan bertaraf TETAP
 2. Kewarganegaraan dan Umur
  • Calon-calon hendaklah warganegara Malaysia dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup permohonan.
 3. Dokumen yang diperlukan
  • Salinan sijil akademik (sijil/diploma/ijazah) dan sijil-sijil berkaitan yang telah disahkan oleh pegawai GRED A
 4. Cara-cara memohon
  • Permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan Jawatan Kosong Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH) (sila download di dalam website: www.marsah.edu.my)
  • Semua maklumat yang diisi dalam borang hendaklah ditulis dalam HURUF BESAR dengan jelas dan terang.
  • Sila hantarkan permohonan ke alamat seperti berikut:
   BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN
   KOLEJ PENGAJIAN ISLAM JOHOR (MARSAH)
   JALAN HEMAN, KG. AMAN, LARKIN JAYA
   80350 JOHOR BAHRU
   JOHOR DARUL TA’ZIM
  • Sila tuliskan nama jawatan yang dipohon di penjuru sebelah kiri sampul surat anda.
 5. Catatan Am
  • Permohonan yang berikut akan DITOLAK :
   • Permohonan yang diterima selepas tarikh tutup
   • Tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan dalam iklan
   • Tidak menggunakan borang yang telah ditetapkan
   • Tidak Lengkap atau tidak terang
   • Tidak disertakan dengan dokumen yang diperlukan
   • Tidak ditandatangani.
  • Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil temuduga.
  • iii. Segala urusan dan perbelanjaan temuduga ini adalah di bawah tanggungan pemohon sendiri.
  • iv. Permohonan yang tidak menerima jawapan dalam tempoh tiga (3) bulan selepas iklan jawatan ditutup dianggap tidak berjaya.
 6. Tarikh tutup permohonan
  • 31 MEI 2018 (KHAMIS))

 MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN