Lembaga Pengarah

PENGERUSI

 YB TUAN HAJI AMINOLHUDA HASSAN

Pengerusi Jawatankuasa Agama Negeri Johor

AHLI-AHLI

SAHIBUS SAMAHAH YB. DATO' HAJI M.TAHRIR BIN DATO' HAJI SAMSUDIN

Sahibus Samahah Mufti Negeri Johor

YB. DATO' (DR) HAJI NOOH BIN GADOT

Penasihat Agama Islam Negeri Johor

HAJI MOHD NOH BIN IBRAHIM

Ketua Pegawai Eksekutif, Majlis Agama Islam Negeri Johor

TUAN HAJI MOHD ROFIKI BIN DATO' HAJI SAMSUDIN

Pengarah Jabatan Agama Johor

TUAN HAJI AB HAN BIN RAMIN

Pengurus Besar Yayasan Pelajaran Johor (YPJ)

PROF. DATO DR. ABDUL RAZAK BIN HAJI OMAR

Penolong Naib Canselor Universiti Tun Hussein Onn (UTHM)

TUAN HAJI SHAHARUDIN BIN SHARIF

Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Johor